සනීපාරක්ෂක තුවා බදු බරින් අඩු කරන්න පියවර

කාන්තාවන්ට බදු සහනයක්

කාන්තා සනීපාරක්ෂක තුවා සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුව තුළ කතාබහට ලක්විය.

එහි දී කාන්තාවන්ගේ සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා පනවා ඇති බදු අඩු කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇතැ යි කාන්තා හා ළමා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා කුමාරසිංහ ප්‍රකාශ කළේය.

රජයේ ආදායම වැඩි කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබද කල් තැබීමේ විවාදයට අද (21) පාර්ලිමේන්තුවේ දී එක්වෙමිනු යි ඇය මේ බව කියා සිටියේ.

The post සනීපාරක්ෂක තුවා බදු බරින් අඩු කරන්න පියවර appeared first on Aruna.

…read more

Source:: Derana Aruna