කන්න දෙයක් නැතිව ශිෂ්‍ය නායිකාව කුරුම්බා මද ගෙනල්ලා

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කළාපයේ කනිෂ්ඨ ද්වීතියික පාසලක ශිෂ්‍ය නායිකාවක දිවා ආහාරය සදහා කළටි පොල් මද උලුප්පා රැගෙන ආ පුවතක් වාර්තා වෙයි …read more

Source:: Lankadeepa