“මං නැත්නම් භානුකත් නෑ” ආසියා කුසලානය දිනුවේ මං නිසා! [VIDEO]

ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු කුසලානය දිනා ගැනීමට තමන්ද මූලික වූ බව ජෙරම් ප්‍රනාන්දු පියතුමා සඳහන් කරයි.

ආසියානු කුසලාන ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුව ඔහු මේ බව කියා සිටියේ එම ආගමේ විශේෂ සමුළුවක් අමතමිනි.

එම සමුළුව සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරු භානක රාජපක්ෂද සහභාගී වී සිටියේය.

total views 448

The post “මං නැත්නම් භානුකත් නෑ” ආසියා කුසලානය දිනුවේ මං නිසා! [VIDEO] appeared first on Colombo Tribune.

…read more

Source:: Colombo Tribune