දසදහසකට රැකියා අවස්ථා

රැකියා ලබා දීමට අදාල තීරණයට එරට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩඒම සඳහා ලබාදෙන උදව්වක් වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින් 10,000කට රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට මැලේසියාව තීරණය කර තිබේ.

එරට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අදාළ තීරණය අනුමත කර ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

The post දසදහසකට රැකියා අවස්ථා appeared first on Aruna.

…read more

Source:: Derana Aruna