මහේෂ් තීක්‍ෂණ සැරයන් නිලයට උසස් කරයි

ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් ශූරයන් වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සාමාජික කළ යුද හමුදාව නියෝජනය කරන දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක මහේෂ් තීක්‍ෂණ සැරයන් නිලයට උසස් කිරීමට යුද හමුදාපතිවරයා පියවර ගෙන තිබේ. …read more

Source:: Lankadeepa