ඉන්දියාව සමඟ මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ඇරඹේ

ඉන්දියාව මෙරට බලධාරීන් සමග ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අදාළ පළමු වටයේ සාකච්ඡා සැප්තැම්බර් 16 වනදා පැවැත්වූ බව මෙරට පිහිටි ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය පැවසූ බව රොයිටර්ස් පුවත් සේවය වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම සාකච්ඡා සුහදශීලීව පැවත්වූ බවයි මෙරට ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කර තිබෙන්නේ.

The post ඉන්දියාව සමඟ මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ඇරඹේ appeared first on Read Sri Lanka.

…read more

Source:: Read Sri Lanka