පන්සල් ගැන ලොකුවට කතා කරන්නේ V8 වල යන හාමුදුරුවරු

විදුලි බිල සඳහා සහනාධාරයක් ලබාදිය නොහැකි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම පවසනවා.

සූර්ය පැනල ලබාදීම අඩු පොලියක් අය කරමින් සිදුකරන ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදෙන ලෙසත්, එවිට සියලුදෙනාට ඒවා ලබාගත හැකි බවත් ඔහු පෙන්වා දෙනවා.

පන්සල් සම්බන්ධයෙන් අද විශාල ලෙස කතා කරන්නේ V8 වාහනවල යන ස්වාමීන්වහන්සේලා බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසනවා.

The post පන්සල් ගැන ලොකුවට කතා කරන්නේ V8 වල යන හාමුදුරුවරු appeared first on Read Sri Lanka.

…read more

Source:: Read Sri Lanka