අරගලය : කෝනාර CIDයට – සහ මධුශංක CCDයට !

අරගල භුමියේ සක්‍රිය ක්‍රියාකාරිකයකුව සිටි අවිශ්ක විරාජ් කෝනාරට අද (21) පෙරවරු 9.30 ට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට (CID ) පැමිණෙන්නැයි

…read more

Source:: The Leader