ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් නීති වෙනස් කරයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟවල දී මෙතෙක් භාවිතා කළ නීති කිහිපයක් වෙනස් කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ඔක්තෝබර් 01 වැනි දා සිට එම නීති ක්‍රියාත්මක වෙයි. උඩපන්දුවක් ලබා දී ක්‍රීඩකයා දැවී යන විට පිතිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කරගෙන සිටිය හොත් මීළඟ පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව පිටියේ රැඳී සිටින පිතිකරුවාට හිමිවුව ද එම නීතිය වෙනස් කළ නවක පිතිකරුවාට මීළඟ පන්දුවට මුහුණ දීමේ අවස්ථාව…

Source

…read more

Source:: Rata