විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු එක්ව කථානායකගෙන් ඉල්ලීමක් කරති

2019 නොවැම්බර් සිට වර්තමානය දක්වා රටේ ආර්ථික පසුබෑම සොයා බලා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස ඉල්ලමින් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට ලිපියක් යොමු කර තිබේ. …read more

Source:: Lankadeepa