ටොම් මූඩි ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ධූරය හැර යයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළ ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතික පුහුණුකරුවෙකු වන ටොම් මූඩි එම තනතුරින් ඉවත් වී තිබෙනවා.

ඒ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලධාරීන් සමඟ අවස්ථා කිහිපයක දී පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුවයි.

එවකට ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ සභාපති මහේල ජයවර්ධනගේ ආරාධනයකට අනුව ටොම් මූඩි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ තනතුර භාරගනු ලැබූ අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තාක්ෂණික උපදේශන කමිටුවේ නිර්දේශය ද හිමි වුණා.

The post ටොම් මූඩි ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ධූරය හැර යයි appeared first on News 24 | Sitha 88.8.

…read more

Source:: News 24