පන්සල්වල විදුලි ගැටළුව පාර්ලිමේන්තුවටත් – සහනාධාර නැහැ – සූර්යය පැනල විසඳුම බව විදුලිබල ඇමති කියයි

විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් දැඩි බලපෑමට ලක්වන ආගමික ස්ථාන 12,000 ක් පමණ පවතින බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. කෙසේවෙතත් එම ආගමික ස්ථාන සඳහා සහනාධාර ලබාදීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට හැකියාවක් නොමැති බවයි අමාත්‍යවරයා එහිදී කියා සිටියේ.

පවතින තත්ත්වය යටතේ වඩාත් සුදුසු වන්නේ අදාළ ආගමික ස්ථාන සඳහා සූර්යය විදුලිබල පද්ධති හඳුන්වාදීම බව ද අමාත …read more

Source:: Neth News