“අපිටත් ව්‍යාපාරිකයන්ට සේ සළකන්න” -මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි

තමන්ට විදුලි ගාස්තු ගෙවීමට හැකිවුව ද එය ගෙවන්නේ නැතැයි මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි කියයි. මීට පෙර රුපිය්ල 12,000ක් ලෙස පැවැති විහාරස්ථානයේ මාසික බිල්පත මේ වනවිට රුපියල් 60,000ක් ඉක්මවා ගොස් ඇතැයි ද ඒ හිමියෝ කියති. විහාරස්ථානයක විදුලි ඒකක 180 ඉක්ම වූ විට ඒකකයට රුපියල් 65ක් බැගින් අයකරන බව ද ව්‍යාපරික ස්ථානයකින් ඊට වඩා අඩු මුදලක් අයකරන බව ද මැදගොඩ අභයතිස්ස පෙන්වා දෙයි. ආගමික ස්ථානවලට නොදෙන සහනයක…

Source

…read more

Source:: Rata