ඉන්දියාව, ලංකාව-රුසියාව එක්ක ඩොලර් බිලියන 8-9ක ද්වි පාර්ශ්වික වෙළඳාමක්

ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියාව සමඟ ඉදිරි මාස දෙකක කාලය තුළදී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 8-9 අතර ද්වි පාර්ශ්වික වෙළඳාමක් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඉන්දීය වෙළඳ ලේකම් බී.වී.ආර් සුබ්‍රමනියම් මහතා ප්‍රකාශ කළේය. …read more

Source:: Lankadeepa