சீன ‘உளவுக் கப்பல்’ இலங்கை துறைமுகத்துக்கு செல்வது ஏன்? இந்தியா கவலைப்படுவது ஏன்?

அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் இந்தியாவிற்கு அருகாமையில் இருப்பது, சீன கடற்படை நீண்ட காலமாக இந்தியாவை இலக்காகக் கொண்ட கடல்சார் நெகிழ்வை அனுமதிக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. …read more

Source:: Virakesari