மட்டக்களப்பு – வாகநேரி பகுதியில் குளத்தில் மீன் பிடிக்கச் சென்றவர்கள் மீது குளவி கொட்டு

மட்டக்களப்பு வாகநேரி பெட்டைக் குளத்தில் மீன் பிடிக்கச் சென்றவர்கள் சிலர் குளவி கொட்டுக்கு இலக்காகி வாழைச்சேனை ஆதார வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். …read more

Source:: Virakesari