මැතිවරණ කැලැන්ඩරය නීති පොතට ?

මැතිවරණ කැලැන්ඩරය (මැතිවරණ පවත්වන දින වකවානු) මෙරට නීතියට ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවක් බව පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්‍ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි පැවසීය. …read more

Source:: Lankadeepa