விடைபெற்றார் ஜனாதிபதியின் செயலர் கலாநிதி பி.பீ. ஜயசுந்தர 

ஜனாதிபதியின் செயலர் கலாநிதி பி.பீ. ஜயசுந்தர நேற்று ( 14) அப்பதவியிலிருந்து விடைப் பெற்றுச் சென்றுள்ளார். …read more

Source:: Virakesari