’’චන්ද්‍රිකා’’ කෘතිය දොරට වඩී

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ ස්වයං ලිඛිත චරිතාපදානය ’චන්ද්‍රිකා’ කෘතිය දොරට වැඩුම කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී අද (14) සිදුකෙරිණි. …read more

Source:: Lankadeepa