දොඩම්පහල චන්ද්‍රසිරි මහනාහිමිට අක්තපත්‍ර ප්‍රදානය කෙරේ

නිවුණු සැනසුණු සමාජයක් දැකීමට අග්ගමහා පණ්ඩිත දොඩම්පහල චන්දසිරි මහනායක ස්වාමින් වහන්සේ කළ දීර්ඝ කැප කිරීම සමස්ත බෞද්ධ ලෝකයේම ආශිර්වාදයට ලක්වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේය. …read more

Source:: Lankadeepa